Obetald hyra

Min pappa,hyr ut i andra hand jag skulle idag 26/6 hämta räkningar och hyra för två månader framåt då dom ska lämna 20110831 men hyresgästerna vägrar betala och säger att dom ska lämna nu den 30/6 för akut situation.Vi har ett hyreskontrakt skivit men dom vägrar betala dom två sista hyrorna framåt.Vad ska jag göra?

Lawline svarar

Hej! Eftersom det rör ett andrahandskontrakt utgår jag från att det rör sig om ett hyresavtal för bestämd tid. Hyresavtal på bestämd tid som inte varat mer än nio månader upphör att gälla vid hyrestidens utgång, utan att uppsägning krävs ( 12 kap 3 § st 2 Jordabalken). Har hyresavtalet varat längre än 9 månader måste det sägas upp för att gälla (12 kap 3 § st 2 Jordabalken). Därför utgår jag från att uppsägning skett ifall hyresavtalet varat längre än 9 månader. Nu till din fråga! Din pappas hyresgäster är bundna att betala hyran under hela hyresperioden oberoende om de väljer att lämna lägenheten tidigare. Efter det att hyran har förfallit till betalning (sista betalningsdag) kan din pappa vända sig till Kronofogdemyndigheten där han kan ansöka om betalningsföreläggande. Vilket innebär att din pappa kan få hjälp med att få hyresgästen att fullgöra sina plikter, d.v.s. att betala hyran. När ansökan inkommit följs den av en särskild process, s.k. summarisk process där bl.a. den svarande (hyresgästen) får tillfälle att yttra sig. Protesterar inte hyresgästen resulterar ansökan i ett utslag som kommer ligga till grund för Kronofogdens arbete att driva in skulden. Skulle däremot hyresgästen motsätta sig din pappas yrkande kan din pappa begära att målet överlämnas till tingsrätten. Men tänk på att ett förfarande i domstol är dyrare och mer tidsomfattande samt att den förlorande parten står för rättegångskostnaderna. Lycka till!
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”