FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTSkuldsanering08/07/2011

Kommer skulden att avskrivas?

Jag har en dom grov förskingring sedan 2008 oktober. Skadestånd 380.000 samt betala tillbaks 1.365.000 kr. Är spelberoende därför förskingringen. Äger ingenting. Vad kan kronofogden göra nu och hur länge? Blir det någonsin avskrivet? Även arbetslös 54 år.

Lawline svarar

Hej, Vad man skulle kunna tänka sig att Kronofogdemyndigheten gör är att de sätter dig i konkurs så att du inte längre kan råda över din egendom och så att alla dina tillgångar tas tillvara för att betala dina skulder. Även sådant som inkommer efter det att du försätts i konkurs tillvaratas för detta ändamål. Om det verkligen är så att du är totalt barskrapad och inte äger någonting, så är en konkurs eller utmätning ganska så lönlös eftersom det inte finns någonting att hämta. Enligt skuldsaneringslagens 4 § finns det då en möjlighet till så kallad skuldsanering, för den som är så skuldsatt att det kan antas att skulderna inte kan betalas inom en överskådlig tid. En skuldsanering innebär att den skuldsatte får sina skulder nedsatta eller helt avskrivna och således undslipper betalning. Det krävs dock mycket utredning för att fastställa att någon är i verkligt behov av en skuldsanering, och det ska stå klart att skulderna inte kan betalas på något sätt. En ansökning om skuldsanering ska undertecknas av den skuldsatte och skriftligen upprättas hos Kronofogdemyndigheten (se skuldsaneringslagen 10 § och 11 § för vilka uppgifter som ansökningen ska innehålla). På annat sätt kan jag inte se att din skuld skulle avskrivas. Skuldsaneringslagen hittar du här: https://lagen.nu/2006:548 Med vänlig hälsning Elin Sjörén
Elin SjörénRådgivare
Hittade du inte det du sökte?