Ersättning för stukad fot?

FRÅGA
Härom natten stukade jag foten på väg in i trappuppgången till hyreshuset där jag bor. Anledningen till att jag stukade den va för att jag trampade ner i en spricka/håla bredvid gallret utanför porten. Jag anser att det är mycket dåligt underhåll från fastighetsskötarens och jag vet att vaktmästarna har sett groparna. Jag undrar om jag har rätt att kräva någon ersättning från min hyresvärd eller fastihetsskötare?
SVAR
Hej,

Tack för din fråga!

Du har råkat ut för en så kallad personskada, som bland annat regleras i skadeståndslagen (här). Det sägs i 2:1§ att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada skall ersätta skadan. Eftersom ingen uppsåtligen vållat dig skada i fallet återstår att utreda om någon varit vårdslös.

Underlåtenhet att vidta skadeförebyggande åtgärder kan i vissa fall ses som vårdslöst, särskilt om olycksrisker finns på allmänna platser. Det går inte att med ledning av din fråga ge besked huruvida det varit vårdslöst att inte åtgärda problemen utanför porten.

Men om det skulle visa sig att sådan vårdslöshet som krävs enligt skadeståndslagen förekommit kan du eventuellt kräva viss ersättning från hyresvärden. Räknas fastighetsskötaren som anställd krävs synnerliga skäl för att han personligen ska kunna göras ansvarig.

Enligt 5:1§ skadeståndslagen omfattar skadestånd för personskada följande:
1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,
2. inkomstförlust,
3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.

Ersättningsnivån för sveda och värk baseras som regel på Trafikskadenämndens tabeller och normalt måste man ha varit sjukskriven för att erhålla någon ersättning.

Mvh

Pernilla Skoglösa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (223)
2022-01-26 Vad gör man om ens hund blivit biten av en annan hund?
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?

Alla besvarade frågor (98676)