Försova sig - saklig grund för uppsägning?

Jag undrar hur det är enligt lag om man försover sig? Om det som i mitt fall hänt 2ggr på 4½ månad. Kan man se det som mänskligt eller är det så att man bara inte får försova sig?

Lawline svarar

Hej, Jag tolkar din fråga som att du försovit dig på arbetet och du undrar om detta kan utgöra grund för att du ska förlora jobbet. Regler om anställning finner du i Lagen om anställningsskydd (LAS), https://lagen.nu/1982:80 Bestämmelserna i denna lag kan du och din arbetsgivare avtala bort och istället komma överens om andra "regler" mellan er. Dock kan ni inte byta ut bestämmelserna i LAS mot villkor som är sämre för dig, alltså till din nackdel, se 2 § LAS https://lagen.nu/1982:80#P2S1 En uppsägning från arbetsgivarens sida måste vara sakligt grundad, 7 § LAS https://lagen.nu/1982:80#P7S1. Saklig grund är antingen att arbetstagaren sägs upp på grund av arbetsbrist eller på grund av skäl som hänför sig till arbetstagaren personligen. Vad som utgör saklig grund definieras i huvudsak utifrån rättspraxis från Arbetsdomstolen och får avgöras från fall till fall. Då det rör sig om personliga skäl, misskötsel som i ditt fall, kan upprepad sen ankomst vara en grund för uppsägning förutsatt att arbetsgivaren tidigare tydligt förklarat att detta inte tolereras ( AD 2000 nr 12). Dock är det inte tillräcklig grund för uppsägning att du gjort detta en gång utan någon tidigare misskötsel. Man får här istället se till omständigheterna runt i kring, hur du tidigare utfört dina arbetsuppgifter, hur länge du arbetat och storleken på arbetsplatsen. Viktigt är också att arbetsgivaren, vid din första misskötsel, påtalar att det inte är ett accepterat beteende så att du alltså får möjlighet att förbättra ditt beteende. Tanken är alltså inte att en uppsägning ska komma oväntat eller som en överraskning utan tidigare tillsägelse eller varning. Vidare kan arbetsgivaren inte grunda en uppsägning på omständigheter som denne vetat om i 2 månader utan att denne har lämnat arbetstagaren någon underrättelse om detta, 7 § 4 st. https://lagen.nu/1982:80#P7S4 Vidare är det så att arbetsgivaren har olika möjligheter att avsluta en anställning hos denne beroende på vilken form av anställning det rör sig om. Är du t.ex. anställd under en prövotid behöver inte arbetsgivaren motivera uppsägningen med sakliga skäl, https://lagen.nu/1982:80#P6S1 Med vänlig hälsning
Martina BlombergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo