FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt28/06/2011

Skadeståndsansvar

Min dotters väninna spillde vatten på min dotters dator. Vi tog skadan på vår hemförsäkring mot en självrisk på 1.500 kr. Väninnans föräldrar vägrar betala med argumentet att det var en olyckshändelse. Vad gäller?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Reglerna om skadestånd återfinns i Skadeståndslagen (SKL). Enligt 2 kapitlet 1 § SKL skall den som med uppsåt eller genom oaktsamhet orsakar en sak- eller personskada, ersätta denna skada. Detta innebär att argumentet om att det var en olyckshändelse inte är godtagbart om det kan fastställas att personen som orsakat skadan varit oaktsam. Vidare krävs för att någon skall anses skadeståndsskyldig att det föreligger adekvat kausalitet mellan den skadevållande handlingen och skadan. Detta rekvisit innebär i korthet att skadan skall vara en förutsebar och sannolik följd av oaktsamheten. Det är svårt för mig att bedöma huruvida rekvisiten för skadeståndsansvar är uppfyllda eller ej då jag inte har all relevant fakta. Baserat på den bakgrund jag fått skulle jag dock säga att de torde vara uppfyllda. Anses rekvisiten uppfyllda har ni rätt till skadestånd för att täcka självrisken. Det kan vara värt att notera att er dotters väninna möjligen omfattas av en ansvarsförsäkring som täcker sådana här skadeståndskrav. Lycka till! Länk till Skadeståndslagen: https://lagen.nu/1972:207. Vänligen, Sofia Linder
Sofia LinderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000