Bevisning: Hund tros ha orsakat annan hunds död

2011-06-26 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Har jag rätt att kräva obduktion om min hund tros vara skyldig till den andra hundens död och jag anser det inte vara så?
SVAR
Hej

Du (Din hund) anses vara oskyldig tills motsatsen bevisats, vilket innebär att du inte behöver visa att det inte var din hund som orsakade den andra hundens död, utan det är den andra hundens ägare som ska bevisa att du (din hund) är skyldig. Om din hund tros vara skyldig till en annan hunds död är det alltså upp till den som påstår detta att framlägga bevisning för att styrka sitt påstående. Den andra hundägaren måste bortom all rimlig tvivel bevisa att det var din hund som orsakade dennes hunds död. Om ingen obduktion görs av den andra hunden bör det nog gå att hävda att rimliga tvivel finns för att det inte var din hund som orsakade skadorna som gjorde att den andra hunden avled.

Med vänlig hälsning
Mari-Helen Schöllin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (404)
2022-01-24 Varför dömdes inte personen trots att bevis fanns?
2022-01-17 Kan man bli dömd för ett brott om man erkänner efter att domen vunnit laga kraft?
2021-12-16 Bevisbörda vid styrkande av om något är en gåva
2021-12-12 Olagligt / otillbörligt anskaffade bevis

Alla besvarade frågor (98676)