Finns det något maxpris för varor/tjänster vid distansavtal?

Hej, Jag undrar om det finns en gräns för värdet (kronor) av den tjänst/produkt man säljer övertelefon via ett inspelat muntligt avtal? Exempel: Är avtalet gällande om person A säljer en tjänst till person B som kostar 15 000 via ett inspelat muntligt avtal över telefon? Tack för Svar, Johannes

Lawline svarar

Hej, avtalen ifråga regleras särskilt i distans- och hemförsäljningslagen (https://lagen.nu/2005:59). Där anges de speciella regler som gäller för försäljning över t.ex. internet och telefon. Lagen ger konsumenter ett vidare skydd än vad som redan ges av t.ex. Konsumentköplagen (https://lagen.nu/1990:932). Distans- och hemförsäljningslagen ger främst säljaren en skyldighet att informera konsumenten före och efter köpet i högre grad än konsumentköplagen. Dessutom gäller en speciell ångerrätt för konsumenten vid telefonavtal. Däremot finns det inget lagrum som reglerar någon maxgräns gällande priset av en vara eller tjänst vid telefonförsäljning. Däremot måste informationen från försäljaren till konsumenten följa de krav som ställs enligt lagen, vilken är ganska vida. Informationen måste även vara klar och tydlig så att konsumenten tydligt kan se den slutliga kostnaden. Mvh
Oskar AxelsonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning