Omplacering pga arbetstagaren har varit ifrågasättande

Hej! Min arbetsgivare vill p g a av att jag har ifrågasatt vissa saker göra sig av med mig. De är inte missnöjda med kvalitén i det jag levererar utan bemötandet. De har nu kringgått LAS genom att lägga ut mina arbetsuppgifter på andra och sedan erbjuda mig en tjänst som inte på något sätt motsvarar min kompetens. Är lagen om kränkande särbehandling eller någon annan lag tillämpbar? Det är en stor arbetsgivare, men mitt fack verkar inte riktigt våga driva frågan.

Lawline svarar

Hej! En huvudregel i svensk arbetsrätt är att arbetsgivaren har rätt att leda arbetet. I denna arbetsledningsrätt ingår en rätt att omplacera arbetstagarna. Utgångspunkten är alltså att din arbetsgivare får omplacera dig. Jag läser att du tolkar din arbetsgivares omplacering av dig som ett försök att få dig att frivilligt lämna din anställning. Arbetsdomstolen har i ett känt rättsfall slagit fast att en arbetsgivares omplacering av en arbetstagare kan prövas rättsligt. Rättsfallet(AD 1978 nr 89) gav upphov till Bastubadarprincipen. Principen går ut på att en arbetsgivare som gör en särskilt ingripande omplacering av en arbetstagare ska ha objektivt godtagbara skäl för detta. Jag har inte så mycket information om ditt arbete att jag kan bedöma om omplaceringen av dig är "särskilt ingripande". Vid bedömningen av om en omplacering är ”särskilt ingripande” tas hänsyn till såväl arbetsuppgifter, anställningsförmåner och anställningsförhållandet i övrigt. Om omplaceringen är "särskilt ingripande" ska den grunda sig på objektivt godtagbara skäl. Att du har ifrågasatt saker och ting på din arbetsplats är troligen inte ett sådant objektivt godtagbart skäl. Trots bastubadarprincipen har domstolarna varit ganska försiktiga med att underkänna omplaceringar. Jag tänker att detta kan vara ett av skälen till att ditt fackförbund inte vill föra din talan.
Jenny GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo