Rätt för polis att undersöka väskor el. dylikt

2006-09-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hejsan, jag undrar om en polis verkligen får gå igenom min ryggsäck/väska om jag går i en park och dom letar efter alkohol? Tänk om jag har andra saker där som jag inte vill att folk ska se osv. Har varit med flera gånger om poliser som har frågat "får jag titta i din väska" och så har jag svarat nej, men dom har tittat ändå och sagt typ i stil med "du har inget val så det var en retorisk fråga". Har hört att dom inte har rätt att göra det i alla fall. Tacksam för svar.
SVAR
Hej!

Det är en mycket intressant och omdebatterad fråga du ställer! Lite kortfattat ser rättsläget ut som följande.

Enligt Rättegångsbalkens 28 kap. får kroppsvisitation göras vid skälig misstanke om Brott varpå fängelse kan följa. Om polisen misstänker att du har alkohol och att någon därmed "langat" till dig, är langningen ett sådant brott. Enligt kapitel 27 i samma balk, får föremål beslagtas som påträffas vid en kroppsvisitation.

Enligt 28 kap 11§ är undersökning av väska att jämställa med kroppsvisitation.

I § 3a står att kroppsvisitation/beslag endast får genomföras om skälen för åtgärden uppväger det integritetsintrång som den enskilde upplever.

Som huvudregel måste polis eller åklagare besluta kroppsvisitation/beslag, men som undantag får även enskild polisman göra det.

Sammanfattningsvis är det alltså upp till polismannen att bedöma i den enskilda situationen om skäl finns för kroppsvisitation/beslag. Om polismannen anser att han har fog för en misstanke om att du har alkohol i väskan har han rätt att undersöka den. Som du förstår är detta en juridisk gråzon, då inga riktlinjer finns för vad som krävs för att "misstänka" någon.

Det finns alltså ingenting du kan göra för att hindra polisen, utan fastän det känns kränkande ser rättsläget för närvarande ut så att polisen får titta i din väska om polisen anser det nödvändigt.
Jesper J Silow
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1208)
2021-11-30 Polisens möjligheter att avlyssna ett telefonsamtal
2021-11-30 Hur gör jag om jag blir åtalad trots avsaknad av brottsliga intentioner?
2021-11-29 Hur länge är en dom kvar i belastningsregistret? Överklaga utan den andres vetskap?
2021-11-28 När får polisen avlyssna samtal?

Alla besvarade frågor (97694)