Tillräcklig bevisning för narkotikabrott?

I ett fall gentemot en bekant misstänks han för ringa narkotikabrott, bruk samt innehav. Det aktuella beviset är ett sms som lyder " jag har skiten hemma" då en kompis frågade om han "meckade". Vid förhör erkände han, men ska vid tillfälle dra tillbaka sitt erkännande. Urinprovet han lämnade på plats visade sig vara negativt. Skulle ni våga säga att de framtagna bevisen är tillräckliga för att väcka åtal gentemot honom?

Lawline svarar

Hej, För att åklagaren ska få väcka åtal måste tillräckligt mycket tala för att den misstänkte har begått brottet. Åtal ska alltså endast ske då åklagaren har så pass mycket att komma med att en fällande dom mot den misstänkte är möjlig – annars finns det ingen mening med att åtala. I brottmål krävs, för att en fällande dom ska vara möjlig, att det är ”ställt utom rimligt tvivel” att den misstänkte begått brottet. Detta är ett högt ställt krav på åklagarens bevisning. Finns minsta skäl till att tvivla på åklagarens version får den misstänkte inte fällas. Dessutom är ett erkännande ifrån den misstänkte inte bindande för rätten. Ett erkännande får således aldrig ensamt leda till fällande dom om andra tillförlitliga bevis inte finns att tillgå. Sådant bör åklagaren beakta innan han väljer att åtala. Ett sms, som inte fullständigt bevisar att brott begåtts, kan förmodligen inte leda till en fällande dom. Smset uppfyller inte ensamt kravet på att det ska vara ställt ”utom rimligt tvivel” att narkotikabrott förövats. Dessutom finns det negativa urinprovet som motbevis till åklagarens bevisning. På så sätt talar omständigheterna i situationen för att tillräckliga bevis inte föreligger för åtal. Dock bör här också beaktas att den misstänkte erkänt brottet vid ett förhör, även om denne senare kommer att dra tillbaka erkännandet. Som nämnts är erkännanden inte bindande för rätten, men ett sådant kan ändå vägas in i bedömningen av den bevisning som lagts fram. Erkännandet i detta fall kan förstärka åklagarens talan mot den misstänkte. Därför skulle smset tillsammans med erkännandet kunna medföra att åklagaren trots allt anser att det finns tillräckliga skäl för att åtala. Om det sedan är tillräckligt för en fällande dom i rätten är en helt annan fråga. Mitt svar till dig blir därför att detta är ett svårbedömt fall. På grund av erkännandet skulle smset möjligen kunna utgöra tillräckligt bevis för åtal, men det är definitivt inte säkert. Med vänlig hälsning Elin Sjörén
Elin SjörénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”