FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/05/2011

Köparens medverkan

Den 4 februari sålde vi cirka 170 markstenar till ett par som betalade snabbt men som sedan bara hämtade hälften av stenplattorna. Sedan i mars har jag med jämna mellanrum kontaktat dem och bett dem hämta plattorna. De har lovat att komma vid flera tillfällen men har aldrig dykt upp. När jag ringde så sent som i kväll sa de att de var på väg och när jag ringde ett par timmar senare tryckte de bort telefonsamtalet. Nu har jag skickat ett sms till dem om att plattorna ska vara borta i morgon, annars går köpet tillbaka. Har jag rätten på min sida att göra det?

Lawline svarar

Hej, Jag utgår i det följande från att du som säljare och köparna är privatpersoner. Detta spelar nämligen roll för vilken lag som blir tillämplig för att besvara din fråga. Då ni båda har ingått köpeavtalet i egenskap av privatpersoner är det Köplagen som är tillämplig (KöpL). Enligt 3 § köplagen gäller avtalsfrihet, det betyder alltså att om ni i ert avtal har frångått köplagens bestämmelser så gäller ert avtal istället. I 9 § stadgas att om ni inte har kommit överens om tid för avlämnande så ska detta ske inom skälig tid från köpet. Köparen har vidare en skyldighet att medverka till köpet enligt 50 § KöpL, bland annat genom att hämta eller ta emot varan. Om köparen inte medverkar till köpet genom att underlåta att hämta varan har säljaren rätt att häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för säljaren samt att köparen insett eller borde insett detta, se 51, 55 §§ KöpL https://lagen.nu/1990:931#P55S1. Säljaren får vidare häva köpet, om köparen inte inom en bestämd tilläggstid som säljaren har förelagt köparen och som inte är oskäligt kort 1. medverkar till köpet enligt 50 § 1, eller 2. hämtar eller tar emot varan i fall då det framgår av avtalet eller omständigheterna att säljaren har ett särskilt intresse av att bli av med det som han har sålt. Medan en tilläggstid löper får säljaren häva köpet endast om köparen meddelar att han inte kommer att fullgöra sina skyldigheter inom tilläggstiden. Dessutom har säljaren också rätt till ersättning för den skada han lider genom att köparen inte i rätt tid hämtar eller tar emot varan i fall då det framgår av avtalet eller omständigheterna att säljaren har ett särskilt intresse av att bli av med det som han har sålt Rätt till ersättning i dessa fall föreligger dock inte, om köparen visar att det har funnits ett hinder av det slag som anges i 27 § första eller andra stycket för att medverka till köpet eller för att hämta eller ta emot varan, dvs ett hinder utom dennes kontroll och som inte gick att förutse vid köpet. Med vänlig hälsning
Martina BlombergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”