Uppsägning till förmån för en mer kvalificerad person

Hej! Jag vet en arbetsgivare som vill säga upp en arbetstagare för att istället anställa en ny arbetstagare som enligt arbetsgivaren är mer kvalificerad för det aktuella arbetet. Vad har arbetsgivaren för skyldigheter efter att förhandlingar med fackföreningen har slutförts? Kan fackföreningen tillexempel tvinga arbetsgivaren att vidarutbilda den första arbetstagaren? Mvh Hanna Andersson

Lawline svarar

Hej, Reglerna avseende uppsägning finner man i Lagen om anställningsskydd (LAS), https://lagen.nu/1982:80. I 7 § stadgas att en arbetsgivare måste ha saklig grund för en uppsägning. En uppsägning är aldrig sakligt grundad om arbetsgivaren inte har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. Det finns olika skäl för uppsägning varav uppsägning av personliga skäl är en grupp. Denna grupp kan sedan delas upp i undergrupper. Att arbetstagaren inte längre anses tillräckligt kvalificerad för sina arbetsuppgifter utgör vanligtvis inte saklig grund, såvida inte bristen är så väsentlig att den anställdes inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren. Uppsägningen saknar då skälig grund om det är skäligt att kräva av arbetsgivaren att denne bereder den anställde möjlighet till rehabilitering, arbetsanpassning eller omplacering som ger den ett arbete som denne klarar av. En viss omorganisation kan då krävas av arbetsplatsen. Hur långtgående dessa krav på arbetsgivaren är får avgöras i det enskilda fallet, hänsyn tas då till arbetsplatsen storlek samt den anställdes egna ansträngningar att finna en lösning. Vidare kan en anställd sägas upp av personliga skäl som hänför sig till misskötsel. Jag tolkar dock din fråga som att det inte är fallet här. Så som jag förstår din fråga har arbetsgivaren också följt bestämmelserna i 30 § LAS https://lagen.nu/1982:80#P30S1 om arbetstagarens och fackföreningens rätt till överläggning tillsammans med arbetsgivaren. Fackföreningen kan inte tvinga arbetsgivaren till att denne skall vidareutbilda den anställde. Dock kan facket föra diskussioner med arbetsgivaren om huruvida det kan krävas av denne att den vidtar sådana rimliga åtgärder som vidareutbildning eller omplacering för att på så sätt undvika att säga upp den anställde. Med vänlig hälsning
Martina BlombergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”