FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt29/09/2006

Hyresuppsägning av garage.

Vad gäller om uppsägning av ett hyresavtal för ett garage? Kan hyresvärden säga upp hyresavtalet utan vidare? Eller måste grund anges? I själva avtalet anges endast möjlighet för hyresgästen att säga upp avtalet.

Lawline svarar

Hej, Den i folkmun kallade ”hyreslagen”, d v s jordabalkens 12 kap (se http://www.lagen.nu/1970:994 ), gäller även på hyresavtal för garage. Rent definitionsmässigt hör garage till gruppen lokal. Regler om uppsägning av lokal finns i 12 kap 57 och 58 §§. Dessa regler gäller dock enl 56 § samma kapitel enbart om hyresförhållandet varat längre än nio månader i följd. I 12 kap 58 § kan vi först och främst utläsa att en hyresvärd som vill säga upp ett lokalhyresavtal i uppsägningen skall underrätta hyresgästen om de villkor han kräver för att förlänga avtalet eller om orsaken till att han vägrar medge förlängning. Underlåter hyresvärden att göra detta är uppsägningen utan verkan, enligt paragrafens andra stycke. Vidare ser vi i 12 kap 57 § att hyresgästen har ett indirekt besittningsskydd. Detta betyder att hyresgästen har rätt till ersättning med ett belopp som enligt 58 b § motsvarar en årshyra om hyresvärden säger upp avtalet och ingen av de fall som radas upp i 57 § är för handen. Utgångspunkten är här att hyresvärden, såsom ägare till hyresobjektet, alltid har en långtgående rätt att bestämma hur han vill förfoga över sin egendom. Dock ansågs det nödvändigt att till viss del inskränka denne ägarens rätt att råda över tillhörigheten och på så vis tillförsäkra innehavare av en begränsad rätt, såsom en hyresgäst, viss säkerhet. De punkter då ägarens rätt till egendomen står över hyresgästens rätt att nyttja det hyrda är t ex, som du kan se i lagen, i fall hyresgästen åsidosatt sina förpliktelser, eller om hyresvärden har en befogad anledning att avsluta hyresförhållandet, t ex för att denne vill nyttja sin mark själv. Har hyresvärden dock inte haft bra anledning till uppsägningen så kan han, som sagt, bli ersättningsskyldig. Med vänlig hälsning,
Elzbieta KaczorowskaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”