Arbetsgivare har gjort avdrag på en arbetstagares lön

För några veckor sedan råkade jag tappa en glaskanna i golvet under arbetstid. Min chef ringde och var riktigt irriterad och frågade varför jag hade sönder den, gick på jättehårt, var väldigt otrevlig och sa massa andra saker hon tyckte var dåligt med mig samt "och vad ska jag göra nu?" Jag blev förbannad för att hon inte hade förståelse för att det var en olyckshändelse, och att hon gick till personangrepp på andra saker och sa i ilska "men vet du vad, du kan dra av den från min lön, gör det om du vill!" Nu har min chef dragit av 780 kr för den från min nettolön. Får hon detta utan att ha meddelat mig det i förväg? Jag sa till henne att "inte trodde jag att du skulle dra av så mycket pengar"(jag jobbar bara extra) och då svarar hon spydigt "men vad trodde du att den kostade?"

Lawline svarar

Hej Maria! En sönderslagen glaskanna är en sakskada. Huvudregeln är att arbetsgivare har ett principalansvar för sakskador som arbetstagare orsakar i tjänsten, 3 kap 1 § Skadeståndslagen. Arbetstagare är du om du arbetar mot lön, oavsett om du arbetar heltid eller bara jobbar extra. Principalansvaret innebär att om en arbetstagare blir ersättningsskyldig för exempelvis en sönderslagen kanna, och detta sker i tjänsten, är det inte arbetstagaren utan arbetsgivaren som blir ersättningsskyldig. Arbetstagaren blir bara ersättningsskyldig om det finns synnerliga skäl. Domstolarna ställer höga krav för att synnerliga skäl ska anses föreligga(AD 2002 nr 1). Att råka tappa en kanna är inte synnerliga skäl. Din arbetsgivare hade därför inte kunnat kräva att du skulle ersätta henne för glaskannan. Även om din arbetsgivare verkligen hade haft en fordran på dig för kannans värde, måste hon ha ett medgivande från dig för att få kvitta fordran mot din lön( 2 § Lag om arbetsgivares kvittningsrätt). Det är din arbetsgivare som måste bevisa att hon har fått ett sådant medgivande från dig. Du beskriver att hon gick till personangrepp mot dig och att du i ilska sa att hon kunde dra av kannans värde från din lön. Ni kom inte överens om hur stort löneavdraget skulle bli. Därför blir det svårt för din arbetsgivare att bevisa att du har gett ett medgivande som är juridiskt hållbart(2 § Lag om arbetsgivares kvittningsrätt). Eftersom du inte förstörde kannan uppsåtligt – alltså med vilje – kan kvittning mot din lön utan ditt medgivande inte bli aktuellt(3 § Lag om arbetsgivares kvittningsrätt). Om du är medlem i facket är mitt råd att du vänder dig till det för att få hjälp att reda ut situationen. Om du inte är medlem i facket och själv vill föra talan mot din arbetsgivare, ska du väcka talan vid tingsrätten. Men kanske är det tillräckligt att berätta för din arbetsgivare hur det juridiska läget ser ut, för att ni ska kunna reda ut situationen?
Jenny GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000