FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt28/05/2011

Inspelat avtal

Gäller ett inspelat avtal? Fast man inte har hört allt av de samtalet pågrund av dålig motagning.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. Pacta sunt servanda (avtal skall hållas) har en stark ställning inom svensk rätt. Muntliga avtal gäller lika väl som skriftliga (förutsatt att det inte föreligger några formkrav för den avtalstypen). Det spelar ingen roll för giltigheten om avtalet är inspelat eller ej. Däremot kan det ha stor betydelse för bevisningen. Den som påstår någonting, till exempel att ett avtal har ingåtts, måste också bevisa det och då kan en inspelning vara till stor hjälp. Eftersom jag inte vet de exakta omständigheterna blir det svårt för mig att ge dig några konkreta råd. Om det är en viktig del av avtalet som fallit bort på grund av den dåliga mottagningen och det framkommer av inspelningen att det inte hörs kan man möjligen argumentera för att avtalsparten inte har gått med på det villkoret. Det kan dock ifrågasättas varför inte nämnda avtalspart bad om en upprepning innan denne accepterade avtalet. Om man vänder på det på det viset verkar det rimligt att risken bör ligga på den avtalspart som inte hörde men ändå accepterade avtalet. Möjligen skulle generalklausulen i avtalslagens 36 § kunna tillämpas, om avtalsinnehållet är oskäligt. Jag har dock inte tillräckligt underlag för att bedöma den frågan. Det kan även vara värt att undersöka om det föreligger ångerrätt eller dylikt. Till exempel har ju konsumenter enligt 2 kapitlet 9 § hem- och distansförsäljningslagen, 14 dagars ångerrätt vid exempelvis telefonförsäljning. Hoppas att mitt svar varit till hjälp. Återkom gärna om du har mer specifika följdfrågor. Länk till avtalslagen: https://lagen.nu/1915:218 Länk till hem- och distansförsäljningslagen: https://lagen.nu/2005:59 Vänligen, Sofia Linder
Sofia LinderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”