Äktenskapsförord på kommande arv

Hej! Jag är gift sedan 3 år tillbaka, vi har inga barn. Vi har inget äktenskapsförord men jag vill skaffa mig ett nu - går det att göra det och som då gäller från datum för undertecknande? Har vi inget äktenskapsförord ska allt delas lika vid skilsmässa. Jag får snart ett arv i form av pengar (efter mina föräldrar) och det fanns inget testamente som angav att det skulle utgöra min enskild egendom så jag misstänker att arvet kan utgöra giftorättsgods vid eventuell skilsmässa. Om endera part begär skilsmässa är det 6 månaders betänketid - kan jag under denna tid "låsa" mitt arv genom att köpa en sommarstuga som då blir min privata egendom? Huvudbostaden kommer naturligtvis att bli föremål för bodelningen.

Lawline svarar

Hej, Ni kan när som helst upprätta ett äktenskapsförord över vad som ska utgöra er enskilda egendom. Detta framgår av Äktenskapsbalkens (ÄktB) 7 kap. 3 §. Av bestämmelsen framgår också att ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, undertecknas av er båda och inlämnas för registrering hos domstol. I bestämmelsen föreskrivs också att äktenskapsförordet gäller ifrån den dag som det ingavs till domstol, vilket betyder att dagen för undertecknande inte är av betydelse. Det stämmer att ditt kommande arv kommer att utgöra giftorättsgods och således ingå i en bodelning, vid en eventuell skilsmässa, om arvet inte gjorts till din enskilda egendom genom testamente (se ÄktB 7:1). Dessutom är det inte möjligt att, så som du skriver, ”låsa” arvspengarna i en sommarstuga under den betänketid som löper på en begärd skilsmässa. Detta eftersom det i ÄktB 9:2 stadgas att en bodelning ska göras med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som förelåg den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det betyder att bodelningen kommer att grundas på hur er egendom är fördelad den dag då ni inger ansökning om skilsmässa till rätten. Att du således köper en sommarstuga för arvspengarna efter denna tidpunkt har ingen betydelse – pengarna kommer att ses som giftorättsgods ändå, eftersom de utgjorde giftorättsgods den dag då ni ansökte om skilsmässa. Dock borde detta problem kunna lösas genom ett äktenskapsförord. I ÄktB 7:3 föreskrivs nämligen att man i ett äktenskapsförord kan bestämma att egendom som ”tillhör eller tillfaller” någon av makarna ska vara dennes enskilda egendom. Om du skriver in i äktenskapsförordet att arvet, som kommer att tillfalla dig, ska utgöra din enskilda egendom så kommer detta också att gälla vid en eventuell skilsmässa. Äktenskapsbalken hittar du här: https://lagen.nu/1987:230 Med vänlig hälsning Elin Sjörén
Elin SjörénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”