FrågaARBETSRÄTTArbetsgivarens skyldigheter 25/05/2011

Arbetstidens förläggning

Hej. Jag är heltids anställd på 173 timmar i månaden och får passen utspridda på en månad. Finns en pass vända som är 7 dagar lång. iofs ganska korta pass men får de schema lägga mig 7 dagar i sträck?

Lawline svarar

Hej. Regler angående arbetstider återfinns i arbetstidslagen. Enligt 3 § i den nämnda lagen framgår att bestämmelserna om ordinarie arbetstid är semidispositiva. Med detta menas att avvikelser får göras från vad som stadgas i lagen genom kollektivavtal. Om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats så är det således vad som föreskrivs i detta som gäller. Jag kan med anledning av det anförda inte svara på om din arbetsgivare får schemalägga dig sju dagar i sträck med de uppgifter som du har angett. Enligt arbetstidslagen gäller emellertid till att börja med att den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar per vecka, vilket stadgas i 5 § stycke 1. Undantag från detta kan dock göras enligt stycke 2 i samma paragraf. Vidare föreskrivs i 14 § att arbetstagare har rätt till en sammanhängande vila på 36 timmar under varje period om sju dagar. Mitt råd till dig är att du tar kontakt med din arbetsgivare och frågar om det finns något kollektivavtal och vad som i sådana fall stadgas i detta vad beträffar arbetstidens förläggning. Länk till arbetstidslagen: https://lagen.nu/1982:673 Med vänliga hälsningar
Emelie GärdeRådgivare
Hittade du inte det du sökte?