Envarsgripande

FRÅGA
Jag är kioskägare och misstänker ofta ringa snatterier, har jag rätt att vid minsta misstanke ta fast misstänkta och tömma fickor eller måste en polis komma för att göra det åt mig? Ofta är snattarna barn under 15 år.
SVAR
Hej!

I 24 kap 7 § stycke 2 rättegångsbalken finns en bestämmelse om s.k. envarsgripande. Enligt bestämmelsen får vem som helst gripa någon som har begått ett brott som har fängelse i straffskalan. De flesta brott har fängelse i straffskalan, även snatteri, se 8 kap 2 § brottsbalken.

För att få göra ett envarsgripande krävs dessutom att personen påträffas på gärning eller flyende fot. Det krävs i princip att du har sett personen ta något för att kunna gripa denne.

Den gripne ska överlämnas till polis så fort som möjligt. Den som griper någon får inte använda mer våld än vad som är nödvändigt. Om det är tillräckligt att hålla fast personen får ytterligare våld inte användas. Bestämmelsen om envarsgripande ger ingen rätt att kroppsvisitera utan det får endast polisen göra.

Att personen är under 15 år hindrar inte ett envarsgripande. Även barn kan begå brott men de får ingen påföljd.

Rättegångsbalken: här

Brottsbalken: här


Vänliga hälsningar
Carina Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (266)
2021-12-12 Häktad utan försvarsadvovakt?
2021-12-04 När har polisen rätt att stoppa mig samt utföra ett utandningsprov?
2021-12-04 När får polisen söka igen personbil samt kroppsvisitera?
2021-11-30 Hur länge får man vara häktad?

Alla besvarade frågor (98495)