Åtalsunderlåtelse

Hejsan, Är misstänkt för ett brott som jag erkänt. I fredags så skulle åklagaren senast ha väckt åtal, men detta gjorde hon ej. Fick detta beskedet från min tingsrätten idag: "Åklagaren har inte väckt åtal inom den angivna tiden eller begärt förlängd tid för åtals väckande." Vad exakt innebär detta?

Lawline svarar

Hej Åklagaren kan i vissa fall efter en förundersökning om brott, besluta att inte väcka åtal. Det kallas för åtalsunderlåtelse. Detta kan bero på att tillräcklig bevisning inte finns för den misstänktes skuld. Men det kan även ske trots att den misstänkte bedöms vara skyldig till brottet men att brottet bedöms vara så pass lindrigt att det inte uppfyller rekvisiten (dvs kraven) i straffstadgandet för att straff ska bli aktuellt för brottet, samt att personen är ung eller i stället åtalas för ett annat grövre brott. Åtalsunderlåtelse kan även ske då en person nyligen fått ett straff för ett annat brott och det aktuella brottet inte skulle leda till att straffet skärptes. Åtalsunderlåtelse innebär att det varken blir åtal, rättegång eller påföljd. Däremot antecknas brottet i belastningsregistret vilket kan få konsekvenser om man begår nya brott. Åtalsunderlåtelse är vanligt för ungdomar under 18 år. Om den unge personen är förstagångsförbrytare och det är fråga om ett mindre allvarligt brott, är tanken att det många gånger är tillräckligt att han eller hon får en åtalsunderlåtelse. En förutsättning för att ge åtalsunderlåtelse är att det inte strider mot något väsentligt enskilt eller allmänt intresse. Med Vänliga Hälsningar
Angelica HageRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo