Namn och bild på avliden människa

FRÅGA
Hej, jag undrar om man kan använda sig av namn och bild på en (sen länge) avliden människa i informations-/marknadsföringssyfte (positivt) för en kommuns skull? Måste släktingar tillfrågas eller någon/några andra? Helt enkelt; vilka regler gäller?
SVAR
Hej!

Lag (1978:800) om namn och bild i reklam (här) gäller endast levande personer.

I lagens förarbeten ges motiveringar och stöd för hur lagen ska tillämpas och man kan i proposition 1978/79:2 under departementschefens yttrande på sidan 57 och 58 utläsa att användande av namn och bild på avliden person typiskt sett inte är sårande för de efterlevande eller på annat sätt kränker den frid som bör tillkomma den döde. Inte heller tycks det vara så pass förekommande att det krävs ett skydd för denna situation.

Sammanfattningsvis kan konstateras att lagen inte omfattar personer som avlidit när publicering sker. Däremot måste ni kontrollera så namnet eller bilden inte är ett registrerat eller inarbetat varumärke samt iaktta försiktighet så namnet eller bilden inte används på ett kränkande sätt eller i ett kränkande sammanhang då detta kan leda till ett brott som heter "förtal av avliden".

Med vänlig hälsning,
Emil Görrel

Emil Görrel
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll