FrågaSTRAFFRÄTTBedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB04/05/2011

Straff för utpressning

Jag undrar vilket straffet är för utpressning om personen i fråga inte är straffad sen innan? Utpressningen är utförd via nätet och personen som blivit utpressad och den som utpressat har aldrig träffats på riktigt. Personen som utpressat lider även av en svår depression.

Lawline svarar

Hej! Utpressning hittar man i brottsbalken 9 kap 4§ (https://lagen.nu/1962:700) och det innebär att någon genom olaga tvång förmår någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvungne eller någon i vars ställe denne är. Straffet för utpressning är fängelse i högst två år eller om brottet var ringa, böter. Om brottet är att anses som grovt kan man dömas till fängelse i lägst ett år och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen har innefattat våld eller hot av allvarligt slag eller om gärningsmannen har visat särskild hänsynslöshet. Du nämner att personerna aldrig har träffats och att utpressningen skett via internet så då verkar det mest sannolikt att våld inte har förekommit och den därmed inte kommer ses som grov. Vad påföljden exakt kommer bli är omöjligt att säga i förväg. Det är något som domstolen bedömer i det enskilda fallet. Du nämner att personen i fråga är ostraffad tidigare och det kan i viss mån tala för ett lägre straff. Jag hoppas svaret varit till hjälp! Vänlig hälsning
Elin KarlssonRådgivare