12 kap 2 § äktenskapsbalken

Hej Personerna A o B är gifta, har inga gemensamma barn utan bara särkullebarn. A köper t.ex en kapitalvara när båda lever t.ex en bil för pengar från sitt bankkonto o B avlider efter ett tag. A begär vid bouppteckning Äktbalk 12. Får han behålla bilen??

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår ifrån att det i detta fall inte finns ett testamente att tillgå. Makar med särkullbarn har som huvudregel ingen arvsrätt efter varandra om inget testamente upprättats. Om jag förstår frågan rätt så gäller den om den ena maken genom åberopande av 12 kap 2 § äktenskapsbalken har möjlighet att undgå en bodelning och därigenom behålla bilen.  Detta stämmer, då om den efterlevande maken väljer att åberopa 12 kap 2 § äktenskapsbalken kommer ingen bodelning att ske och all egendom kommer att behandlas som enskild egendom. Det du måste komma ihåg är dock att det gäller hela egendomen och att man inte kan välja vissa saker man vill frånta från en bodelning. Hoppas svaret varit till hjälp.

Vänligen,  

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning