Möjligt att avbeställa en vara som ännu inte avlämnats?

Undrar om grund för hävning av köp föreligger när köparen (en privatperson)avlider innan varan är levererad och slutbetald. Varan är en måttbeställd Hästenssäng och handpenning om 20 000 kr är erlagd. Sängen är beställd i en sängbutik.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! 37 § konsumentköplagen ger köparen en ovillkorlig möjlighet att, mot en rimlig ersättning, avbeställa en vara innan den har avlämnats. Köparen behöver inte ange några skäl för avbeställningen. Köparens rätt till avbeställning (innan varan avlämnats) gäller vid alla slags konsumentköp, dvs. även i det här fallet då sängen är måttbeställd. Om varan avbeställs innan den har avlämnats har säljaren inte någon rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning. Istället kan säljaren kräva skadestånd enligt 41 § konsumentköplagen. Givetvis måste ett avtal i en situation som denna kunna frånträdas på rimliga ekonomiska villkor. Säljaren har dock rätt till ersättning för de särskilda kostnader som har samband med avtalet och avbeställningen samt med ett skäligt belopp för förlust i övrigt (t.ex. kompensation för utebliven vinst). Ersättningen (skadeståndet) till säljaren beräknas normalt enligt den s.k. additionsmetoden. Det är också vanligt att ett köpeavtal innehåller en klausul som anger en standardersättning då köparen avbeställer varan. Jag hoppas att mitt svar varit till hjälp! Vänligen, Paulina Nilsson
Paulina NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo