Kostnadsfördelning samägd fastighet

2011-04-19 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Tack för svar av 05-04-2011 på min fråga! Mitt syskon som har bott största delen av tiden på fastigheten har under den tiden haft utgifter för t.ex reparationer, tillbyggnad, trädgårdsskötsel. inköp av redskap, trädgårdsmöbler el., telefon m.m., allt noggrannt bokfört. Om och när mitt syskon blir ensam ägare är frågan: skall dessa utgifter dras av från den ev. köpesumma som jag erhåller och i så fall hur mycket: hälften, en tredjedel eller vad? Själv har jag bara bott på stället 5 dagar de sista två åren.
SVAR
Hej igen!

Vi börjar med tillbyggnaden och reparationer som dina syskon har utfört på fastigheten. Enligt 2 § (lag om samäganderätt) så ska i princip alla åtgärder som sker på fastigheten beslutas i enighet mellan ägarna. Om så inte har skett får alltså den part som vidtagit åtgärderna stå för den kostnaden. Men det finns en undantagsregel som säger att man i vissa fall får kräva ersättning av de övriga ägarna, trots att de inte har lämnat sitt samtycke till dem. Undantagsregeln gäller nödvändiga och brådskande åtgärder, så kan fallet vara om man t.ex. fått en vattenskada och snabbt måste åtgärda den. Regelmässiga reparationer som inte är brådskande, t.ex. målning av huset osv. kräver således samtycke från alla ägare.

Tillbyggnaden omfattas absolut inte av undantagsregeln och beträffande reparationerna är det omöjligt för mig att säga, men förmodligen omfattas de inte. Om någon åtgärd skulle omfattas av undantagsregeln, ska vardera ägare betala sådan stor del av kostnaden som dennes lott i fastigheten är 15 §. Slutsatsen blir alltså att dina syskon (enligt lagen) får stå för dessa kostnader om du inte har godkänt dem.

Beträffande redskapen så får den som köpt dem behålla dem, likaså med trädgårdsmöblerna. När det gäller driftskostnader som el, vatten, telefon och dylikt är det lämpligast att den som använt huset (och därmed förbrukat resurserna) även får betala dem.

Ovan har jag redovisat vem som ska stå för vilka kostnader. Om ni sedan väljer att dra av den summa som du ska stå för på köpeskillingen eller att du betalar den separat spelar ingen roll. Välj det som är lämpligast i praktiken för alla inblandade. Kom ihåg att ni kan komma överens om andra lösningar än vad jag redovisat ovan, om man följer lagen strikt kan resultatet ibland uppfattas som orättvist, men det är upp till dig att bedöma.

Du finner lagen om samäganderätt här
här

Hoppas att du fått svar på dina funderingar och all lycka till!

Vänligen,
Oscar Sundholm
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1898)
2019-12-08 Varför blev flytdockan lös öre i NJA 1997 s. 660
2019-12-08 Krävs det någon särskild åtgärd när man förvärvar fastighet genom testamente?
2019-12-06 Boende i industrifastighet kan medföra vite
2019-11-30 Vad är normalt slitage?

Alla besvarade frågor (75483)