FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt25/09/2006

Ersättning vid expropriation

Hej, Jag har en fråga, det är så att jag äger en ö i Stockholms skärgård och för ca 15 år sedan när min mor ägde ön sattes en el stolpe upp på ön. Vi har inte själva indragen el utan elstolpen är till för elförsörjning till de andra närliggande öarna. Min fråga är nu om de har rätt till att ha en elstolpe på min mark eller kan jag kräva ett arrende för att elstolpen står på min mark?

Lawline svarar

Hej! Eftersom det är en del av din fastighet som tagits i anspråk är det expropriationslagen som blir tillämplig. Expropriation får ske för att tillgodose allmänt behov av elektrisk kraft eller annan drivkraft, vatten, värme eller likartad nyttighet se 2 kap 3 § expropriationslagen. Ändamålet med expropriationen är med andra ord tillgodosedd. Huvudregeln är att intrångsersättning ska betalas med ett belopp som motsvarar den minskning av fastighetens marknadsvärde, som uppkommer genom expropriationen se 4 kap 1 § expropriationslagen. Uppkommer i övrigt skada för ägaren genom expropriationen, skall även sådan skada ersättas. Vid ersättningsbedömningen ska även hänsyn tas till eventuell värdehöjning som expropriationen kan tänkas innebära. Ni har visserligen inte själva indragen el, men fastigheten måste ändå antas ha stigit något i värde pga att det skulle vara betydligt enklare och mindre kostsamt att dra in el nu än tidigare. Det är dock praxis att elleverantöreren betalar ut ersättning för sådan här typ av intrång. Om din mor inte har erhållit någon ersättning torde ni alltså ha rätt till sådan. Någon rätt att kräva ett arrende föreligger dock inte. Jag skulle råda dig att kontakta elleverantören i första hand och fastighetsdomstolen i andra hand.
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?