Säljarens skadeståndsskyldighet vid fel på vara

Vi köpte färg (två kulörer) för att måla om vårt hus. Efter några veckor började den ena färgen flagna (men den andra sitter bra). Färgfirman har målat om en planka på prov, och även den färgen har släppt, så vi tror det är färgen, inte arbetet, som är problemet. Konkret fråga: vad kan vi kräva i ersättning om det är färgen som var dålig? Enbart ny färg (eller motsvarande pengar)? Eller kan vi kräva ersättning för ny ommålning av huset? (Det är i värre skick nu än innan vi började måla om.)

Lawline svarar

Hej! Jag förmodar att ni köpte färgen för att måla om ert privata hus och då är Konsumentköplagen (KköpL) ( https://lagen.nu/1990:932 ) tillämplig. Av 22 § KköpL framgår vilka påföljder ni kan göra gällande mot säljaren p.g.a. felet på färgen och i 26 – 34 §§ KköpL regleras dessa felpåföljder närmre. Enligt dessa regler kan ni dels kräva att säljaren levererar ny, felfri färg, se 26 § KköpL och kan inte säljaren leverera felfri färg, kan ni häva köpet och kräva att säljaren betalar tillbaka de pengar ni har betalat för färgen, se 29 § KköpL. Häver ni köpet och blir tvungna att köpa en annan dyrare färg som ersättning för den felaktiga färgen, kan ni dessutom få ersättning för prisskillnaden mellan färgerna, se 33 § KköpL. Utöver dessa felpåföljder kan ni dessutom alltid kräva skadestånd, se 22 och 30 §§ KköpL. Omfattningen av säljarens skadeståndsansvar framgår av 32 § KköpL. Huvudregeln är att köparen ska få full ersättning för sin skada, vilket betyder att köparen ska försättas i samma ekonomiska situation som köparen hade varit i om säljaren hade levererat en felfri vara. Var färgen felaktig och ni på grund av detta behöver måla om huset igen, kan ni därför utkräva skadestånd för de utgifter ni ådrar er för att behöva måla om huset igen. D.v.s. ni kan kräva både ny färg eller eventuellt pengarna tillbaka istället och ersättning för era kostnader för att behöva måla om huset igen. Eftersom att ni nu har konstaterat att färgen troligtvis är felaktig, är det viktigt att komma ihåg att reklamera felet för säljaren så snart som möjligt, så ni inte förlorar er rätt att åberopa felet, se 23 § KköpL. Av frågan förstod jag inte om du med färgfirman, menade det företag ni har köpt färgen av och att ni i så fall redan har varit i kontakt med säljaren och reklamerat färgen. Därför vill jag påminna dig om er skyldighet att reklamera felet för säljaren inom skälig tid, från det att ni upptäckte felet. Med vänliga hälsningar
Jimmy MikaelssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo