Brottsligt att slå annan

Hej jag har en fråga om jag blir provoserad genom upprepande knuffar mot kroppen och sedan om jag slår antingen men knuten näve eller öppen näve tillbaka vad blir följderna? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej, Att någon provocerar dig innan du begår en brottslig handling fråntar dig inte ansvar för själva handlingen. Däremot kan det i vissa fall verka förmildrande vid påföljdsbestämningen, med stöd av 29 kap. 3 § brottsbalken (BrB). Om du skulle slå någon gör du dig troligtvis skyldig till misshandel. Beroende av bland annat misshandelns omfattning, de skador du orsakar m.m. kan misshandeln bedömas som antingen ringa, av normalgraden eller som grov. Det är svårt att utan mer precisa uppgifter göra en exakt bedömning av vad förfarandet du anger kommer att klassas som. Det mest troliga är att slaget kommer att bedömas som antingen en ringa misshandel eller som en misshandel av normalgraden. Detta under förutsättning att slaget inte orsakat svår kroppsskada. För ringa misshandel är straffet från böter till fängelse i upp till sex månader. För misshandel av normalgraden är straffet fängelse i högst två år. Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”