FrågaAVTALSRÄTTGåva14/04/2011

Erhållen gåva

Jag har fått ungefär 150000 av en äldre bekant som anser att jag behöver pengarna bättre än honom. Det är inte i utbyte för något utan helt enkelt en gåva. Hans kontakt med sina barn är obefintlig. Vad kan hända när han går bort? Är det lagligt att motta en sådan gåva?

Lawline svarar

Hej! Det föreligger inga formkrav vid givande av pengar i form av en gåva. Det krävs heller inte att gåvogivaren upprättar något gåvobrev. Om gåvogivaren vill ställa upp villkor, måste det ske skriftligt, vilket lämpligast sker i ett gåvobrev. Det föreligger heller inget krav på att gåvan skall registreras. Aktuell lag i sammanhanget är lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva, vilken vanligen kallas gåvolagen. Av 1 § framgår det att en gåva är utan verkan om den inte fullbordats. Av 2 § framgår det att en gåva anses fullbordad då den traderats till gåvogivaren (dig).Med andra ord innebär det att ifall du har pengarna i din besittning, vilket jag antar du har, har gåvan fullbordats och är rent juridiskt bindande. Det finns en rätt till återvinning av gåva, 5§ gåvolagen. Detta blir endast aktuellt ifall gåvan ännu inte fullbordats. Vidare finns det bestämmelser i Ärvdabalken (6 kap 1 §) då gåva kan anses som förskott på arv, men enligt vad jag har förstått har du inga släktband till mannen, vilket gör att detta inte blir aktuellt. Vänligen,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”