Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning

Jag hyr ut i andrahand, men måste flytta tillbaka. Jag skrev ut blanketter från familjebostäder, de ena kontraktet skulle gå till hyresvärden och de andra var mellan mej och hyresgästen. i de kontraktet skrev jag in 3 månaders uppsägningstid. Betyder de att jag kan säga upp den som bor där med 3 månaders uppsägning och vice versa. Vill tilläga att de sista kontraktet är bara mellan personen som bor där och mej själv. inget som hyresvärden behövde.

Lawline svarar

Hej! Du har förstått saken helt rätt. Hyreslagen, 12 kapitlet i jordabalken, är tvingande till hyresgästens förmån. Det innebär att man aldrig kan avtala bort den och göra det sämre för hyresgästen (man kan däremot alltid avtala om bättre villkor). I ditt fall har ni avtalat om precis det som en hyresgäst enligt hyreslagen har rätt till, nämligen tre månaders uppsägningstid. Observera att det enligt 8 § kap. 12 JB krävs att en uppsägning är skriftlig om hyresförhållandet varat i mer än tre månader. I övrigt innebär det, precis som du säger, att både du och hyresgästen kan få hyresförhållandet att upphöra tre månader efter det att ni skriftligen meddelat varandra om detta. Hör gärna av dig om du har fler frågor! Vänligen, Giulia Burman
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning