Vad menas med Rättegångsbalkens 49 kap 7 §?

2006-09-20 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Vad innebär egenligen att beslut fattat av tingsrätten endast med stöd av 49 kap 7§ rättegångsbalken får överklagas? I mitt fall har en begäran till tingsrätten om en offentlig försäljning av en fastighet initierat en klyvningsansökan hos lantmäteriet och tingsrätten har nu fattat beslut om att försäljningsärendet för förklarats vilande. Men med en not om att detta beslut endast med stöd av 49 kap 7§ rättengångsbalken får överklagas.
SVAR
Hej.

Med Rättegångsbalkens 49 kap 7 § finns en möjlighet att överklaga exempelvis en tingsrätts beslut om att vilandeförklara ett ärende. Om ett mål försenas i onödan kan man överklaga tingsrättens beslut att vilandeförklara målet och få sin sak prövad. I ditt fall verkar det som om klyvningsansökan hos lantmäteriet förorsakat dröjsmålet i processen. Om det innebär en onödig försening i sig är svårt att svara på men det finns två domar från arbetsdomstolen där man undanröjt tingsrättens vilandeförklaringar med hänvisning till ovanstående lagrum (domarna kan du läsa i korthet http://www.lagen.nu/dom/1995/3152 och http://www.lagen.nu/dom/2001/318).
Jonas Forsén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1208)
2021-11-30 Polisens möjligheter att avlyssna ett telefonsamtal
2021-11-30 Hur gör jag om jag blir åtalad trots avsaknad av brottsliga intentioner?
2021-11-29 Hur länge är en dom kvar i belastningsregistret? Överklaga utan den andres vetskap?
2021-11-28 När får polisen avlyssna samtal?

Alla besvarade frågor (97694)