Inneboendes uppsägning av hyresavtal (tillsvidareavtal)

Fråga: Hej, Blir Hyreskontrakt för inneboende ogiltigt automatiskt ifall man bara andra sin adress på skatteverket och flytta? Eller behöver man skriva på något? Det finns ingen uppsägningstid i kontraktet, och avtalet är tillsvidare! Hur funkar detta? Tack för hjälpen

Lawline svarar

Hej Det är 12 kap. Jordabalken (JB) om hyra som reglerar hyresförhållanden (se https://lagen.nu/1970:994). Avtal som gäller på obestämd tid, dvs tillsvidareavtal, utan någon i förväg bestämd slutdag _skall sägas upp_ för att upphöra att gälla, enligt 12 kap 3 § JB. Det räcker därmed inte med att ändra adress via skatteverket för att avtalet ska upphöra, utan hyresavtalet måste sägas upp. (Är hyresavtalet skriftligt så bör även uppsägningen ske skriftligt för att underlätta bevisningen för att så skett.) Om avtalet inte reglerar uppsägningstiden, så är det alltså reglerna i 12 kap. JB som bör tillämpas. (Även om något har reglerats i hyresavtalet är 12 kap. JB tvingande till hyresgästens förmån enl. 12:1§ 5 stycket JB vilket betyder att hyresgästen alltid kan åberopa reglerna i hyreslagen om denne anser dem vara förmånligare än avtalet.) Tillsvidareavtal om hyra, utan någon i förväg bestämd slutdag, kan enligt 12 kap 4 § JB sägas upp att gälla tidigast vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen ifall inget annat har avtalats. Med vänliga hälsningar
Angelica HageRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning