FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet08/04/2011

Förköpsklausul vid gåva av fastighet

jag har ett obelånat hus i Stockholms skärgård värderat till 10 miljoner och två barn som inte kan samsas. Finns det något annat sätt än gåva med villkor om försäljning tidigast 2022, som tvingar dom att inte sälja förrän 2022.

Lawline svarar

Hej, Ett avtal om att en part inte får sälja en fastighet skulle högst sannolikt förklaras ogiltigt och som huvudregel är även avtal om återköp eller förköpsrätt ej gällande vid fastighetsköp. Däremot har Högsta domstolen i NJA 1981 s. 897 slagit fast att en överenskommelse om återköp eller förköpsrätt är giltig vid +gåva+ om det intagits i gåvohandlingen. En sådan klausul ska även registreras i enlighet med 20 kap. 14 § jordabalken. Du har således möjlighet att ge fastigheten till dina barn som gåva och i gåvohandlingen införa en klausul om återköp/förköpsrätt vid eventuell försäljning. Vänligen,
Andreas VinqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000