Rätt till information vid Frihetsberövande

FRÅGA
Hej! Har man rätt att som frihetsberövad få reda på varför man blir gripen på plats eller kan det vara så att brottsmisstankarna uppges först vid förhör? Enligt 24 kap 9 § i rättegångsbalken så står det ju att man ska bli informerad om det när man blir gripen, men jag har även hört att det kan vara okej att informera om detta först vid förhör. Hur är det egentligen?
SVAR
Hej,

Precis som du uppmärksammat stadgas i 24 kap. 9 § rättegångsbalken att någon som grips eller anhålls har rätt att få besked om det brott som denne misstänks för samt grunden för frihetsberövandet. Bestämmelsen grundar sig i artikel 5.2 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, där det sägs att var och en som arresteras, utan dröjsmål och på ett språk som han förstår underrättas om skälen för åtgärden och om varje anklagelse emot honom.

Det är alltså korrekt att när det gäller ett frihetsberövande har personen rätt att i samband med detta underrättas om det brott samt grunderna för frihetsberövandet.

Vänligen,
Mathias Gunnervald
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (266)
2021-12-12 Häktad utan försvarsadvovakt?
2021-12-04 När har polisen rätt att stoppa mig samt utföra ett utandningsprov?
2021-12-04 När får polisen söka igen personbil samt kroppsvisitera?
2021-11-30 Hur länge får man vara häktad?

Alla besvarade frågor (98495)