Underhåll av jordbruksarrende

2011-04-02 i Arrende
FRÅGA
Jordbruksarrende. Vem är skyldig att stå för kostnader för att dränera eller pumpa bort vatten på åkermark, arrendatorn eller jordägaren? Tacksam för svar!
SVAR
Hej!

Enligt 9 kap 15 § jordabalken här är arrendatorn skyldig att vårda och underhålla arrendstället.Det är således arrendatorn som skall dränera eller pumpa bort vattnet samt stå för kostnaderna.


Vänliga hälsningar
Carina Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (193)
2020-09-21 Får jag renovera brygga på bostadsarrende?
2020-09-07 Hur länge gäller ett bostadsarrende? Och tillfaller arrendatorns egendom automatiskt fastighetsägaren vid avtalstidens utgång?
2020-09-04 Sälja hus på ofri grund
2020-08-28 Övertagande av äganderätt till byggnader på arrenderad mark

Alla besvarade frågor (84315)