FrågaAVTALSRÄTTFormkrav31/03/2011

Överlåtelse av postväxel.

Hej, Om jag vill överlåta en postväxel måste jag skriva texten "överlåtes på och namngiven person" för att överlåtelsen ska vara giltig?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga! En postväxel måste vara ställd till en viss person (typiskt sett till sig själv), men är om inte annat anges (t.ex. "inte till order") att se som en överlåtbar handling. Av 2 kapitlet 11§ Växellagen, https://lagen.nu/1932:130#P11S1, framgår det att en växel överlåts genom påskrift på växeln alternativt en överlåtelseförklaring på ett papper som har häftats fast vid växeln. Man brukar i de här sammanhangen tala om en obruten överlåtelsekedja (se 16§ Växellagen, https://lagen.nu/1932:130#P16S1) vilket helt enkelt innebär att från den personen som växeln ursprungligen är utställd på fram till den nuvarande innehavaren ska det gå att visa på sammanhängande överlåtelser. Det finns i och för sig inget direkt hinder mot att överlåta växeln på annat sätt, men det får till följd att innehavaren inte kan göra gällande sina rättigheter enligt 15 - 17§§ Växellagen, https://lagen.nu/1932:130#P15S1. Därför är det starkt rekommenderat att överlåta växeln på vanligt sätt, dvs. genom en överlåtelseförklaring tecknad i bläck eller annan fast penna på själva handlingen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar
Anna ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Formkrav? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo