Överlåtelse av postväxel.

2011-03-31 i Formkrav
FRÅGA
Hej, Om jag vill överlåta en postväxel måste jag skriva texten "överlåtes på och namngiven person" för att överlåtelsen ska vara giltig?
SVAR
Hej,

Tack för din fråga!

En postväxel måste vara ställd till en viss person (typiskt sett till sig själv), men är om inte annat anges (t.ex. "inte till order") att se som en överlåtbar handling. Av 2 kapitlet 11§ Växellagen, https://lagen.nu/1932:130#P11S1, framgår det att en växel överlåts genom påskrift på växeln alternativt en överlåtelseförklaring på ett papper som har häftats fast vid växeln. Man brukar i de här sammanhangen tala om en obruten överlåtelsekedja (se 16§ Växellagen, här) vilket helt enkelt innebär att från den personen som växeln ursprungligen är utställd på fram till den nuvarande innehavaren ska det gå att visa på sammanhängande överlåtelser.

Det finns i och för sig inget direkt hinder mot att överlåta växeln på annat sätt, men det får till följd att innehavaren inte kan göra gällande sina rättigheter enligt 15 - 17§§ Växellagen, här. Därför är det starkt rekommenderat att överlåta växeln på vanligt sätt, dvs. genom en överlåtelseförklaring tecknad i bläck eller annan fast penna på själva handlingen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar
Anna Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (181)
2022-01-18 Vem får bevittna namnteckning vid passansökan?
2021-12-31 Är E-postsvar som samtycke bindande?
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?

Alla besvarade frågor (98541)