Återanställningsrätt

Min fråga gäller återanställningsrätten. I somras fick jag sluta min tillfälliga anställning hos min arbetsgivare (en statlig myndighet) då det inte gick att förlänga p.g.a anställningsstopp. Jag har dock fått återanställningsrätt då jag har jobbat där ganska länge. För en tid sedan har arbetsgivaren annonserat ut jobbet och anställt en annan som också har varit tillfälligt anställd men som var kvar på jobbet då hennes kontrakt ännu inte har gått ut. Jag har inte fått vetskap om detta, dvs jag visste inte om, att anställningsstoppet har upphört och att tjänsten har annonserats ut, följaktligen har jag inte sökt jobbet. Min fråga är? Har arbetsgivaren ingen skyldighet att kontakta mig som har återanställningsrätten till tjänsten?

Lawline svarar

Hej, Rätten till återanställning regleras i 25 § Lagen om anställningsskydd (LAS), https://lagen.nu/1982:80#P25S1 I 25 § LAS stadgas att arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där de tidigare har varit sysselsatta. Detsamma gäller arbetstagare som har anställts för begränsad tid enligt 5 § och som på grund av arbetsbrist inte har fått fortsatt anställning. Fortsatta svar utgår från att du omfattas av LAS (se 1 § https://lagen.nu/1982:80#P1S1) För att du ska ha rätt till återanställning förutsätts att du har varit anställd hos arbetsgivaren i mer än 12 månader de senaste tre åren samt att det inte har förflutit mer än 9 månader sedan din anställning upphörde. Arbetsgivaren bryter mot återanställningsrätten om han/hon utlyser tjänsten under denna 9 månadersperiod. Dock är det så att det är inte alla former av anställningar som arbetsgivaren gör innebär att han/hon bryter mot återanställningsrätten. Denna rätt gäller nämligen i princip bara mot nyanställningar. Arbetsgivaren bryter alltså inte mot återanställningsrätten om denne ger en redan provanställd fortsatt anställning, omplacerar en redan anställd eller befordrar en redan anställd. Dessutom är det så att 25 § LAS är semidispositiv. Detta innebär att arbetsgivaren med stöd av bestämmelser i kollektivavtal får lov att frångå återanställningsrätten i enlighet med kollektivavtalet. Svaret på din fråga är alltså att arbetsgivaren i ditt fall inte har haft någon skyldighet att informera dig om tjänsten då den som anställts redan varit anställd i företaget. Med vänlig hälsning
Martina BlombergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”