Arbetsgivarens skyldighet att uppge omständighet som åberopas som grund för uppsägning

Hej! Jag är tjänsledig pga studier och har nu blivit uppsagd pga "arbetsbrist" arbetsbristen har tillkommit pga att företaget har gjort en omorganisation. Jag undrar om jag som arbetstagare kan ha rätt att veta skälet till omorganisationen och om den ska på min begäran vara skriftlig? Det enda jag har fått veta är att skälet till uppsägningen är omorganisation och att min tjänst som säljare har tagits bort. Vänligen Per

Lawline svarar

Hej! Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har du rätt att skriftligen få reda på de omständigheter som åberopas som grund för din uppsägning om du begär det, se 9 §. Uppgiften kan nämligen få betydelse för arbetsgivarens möjligheter att i en efterföljande tvist åberopa andra omständigheter som stöd för uppsägningen. LAS hittar du här; https://lagen.nu/1982:80 Med vänliga hälsningar Martin Svensson
Martin SvenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo