Råttgift i maten

Jag bor i en studentkorridor och har haft problem med stölder från kylskåp och frys i gemensamt kök. Jag blandade som en kul grej tillsammans med ett par vänner i råttgift i en av mina matlåder i kylskåpet. Tanken var INTE att tjuven skulle äta denna, men dagen efter var den borta och en person i min korridor blev inlagd pga. förgiftning (utskriven efter fyra dagar lyckligvis utan skada). Vilket brott skulle jag kunna åtalas för och tjänar jag något på att ge mig till känna för polisen?

Lawline svarar

Hej! Eftersom du skriver att tanken inte var att tjuven skulle äta upp den förgiftade matlådan utgår jag från att du saknade uppsåt till att skada tjuven. Därmed utesluts försök till mord (BrB 3:1 och 3:11), misshandelsbrott (BrB 3:5) och andra brott som kräver uppsåt (BrB 1:2). Observera att det inte spelar någon roll att +tanken+ inte var att skada tjuven, så länge du var likgiltig till om denne skulle skadas är det brottsligt. Det brott som verkar vara mest aktuellt i detta fall är vållande till kroppsskada eller sjukdom (BrB 3:8). I denna paragraf stadgas: Den som av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa, döms för vållande till kroppsskada eller sjukdom till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, döms till fängelse i högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas 1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller 2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag. Lag (2001:348). Eftersom personen som blev inlagd på sjukhus klarade sig utan skador är det fråga om vållande till sjukdom. Eftersom det var oaktsamt av dig att hälla råttgift i maten då du visste om att någon annan kunde äta upp den, och sjukdomen inte var ringa, är det sannolikt detta brott som begåtts. Noterbart är att enligt BrB 3:12 får åklagaren inte väcka åtal i denna typ av brott om inte målsäganden, d v s offret, anger brottet till åtal +och+ åtal är påkallat ur allmän synpunkt. Det är alltid rekommenderbart att prata med polisen och uppge alla omständigheter. Vänligen
Niklas SinanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”