FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder24/03/2011

Gallring av uppgifter ur belastningsregistret

Jag tänkte söka en tjänst som är säkerhetsklassad och som kräver ett "rent" registerutdrag. Jag fick 1993 en villkorlig dom samt att jag dömdes för våld mot tjänsteman till fängelse i 1 månad 1995. Jag avtjänade mitt straff juni 1996. Min fråga är: kommer detta ligga mig i fatet?

Lawline svarar

Hej! När en myndighet begär registerkontroll av en person som kan komma att placeras på en säkerhetsklassad tjänst, kontrolleras personen av Säpo mot tre register; misstankeregistret, belastningsregistret samt Säpo-registret, se (http://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/sakerhetsprovning/registerkontroll.4.7671d7bb110e3dcb1fd80004728.html) Registret en person hamnar i då den lagförs för brott, vilket hände dig 1993 och 1995, är belastningsregistret. Regler om detta hittar du i Lag (1998:620) om belastningsregister (https://lagen.nu/1998:620). Av 3 § framgår att båda domarna mot dig ska ha registreras i belastningsregistret, eftersom att du lagfördes för brott vid båda tillfällena. Båda domarna mot dig avkunnades dock innan belastningsregistret trädde i kraft (2001-01-01). De antecknades därför först inte i belastningsregistret utan i polisens tidigare person- och belastningsregister, som numera är upphävt. Av lagmotiven går dock att utläsa att uppgifterna från person- och belastningsregistret ska ha överförts till nuvarande belastningsregister. Av 17 och 18 §§ går att utläsa hur länge uppgifterna fanns kvar i belastningsregistret. Domen från 1993 bör ha funnits kvar lika länge som den från 1995 och domen från 1995 gallrades efter tio år. Sedan 2005 ska du alltså inte finnas med i belastningsregistret, förutsatt att du inte har lagförts för några nya brott vid ett senare tillfälle. Med vänliga hälsningar
Jimmy MikaelssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo