Misshandel

Under en fest började två av mina vänner slåss. En av killarna blev skadad rätt ordentligt då det visade sig att han hade fått en okbensfraktur, enligt läkaren som undersökte honom dagen efter. Han gjorde därefter en polisanmälan för misshandel. Döms endast den kille som inte blev skadad då han inte har några fysiska bevis på skada? Vilken lag döms han till om det gäller misshandel? (Båda killar är över 18). Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej Robin! Brottsbalken är den lagstiftning som kommer att vara tillämplig i dina vänners fall. Misshandeln, enligt brottsbalken BrB 3 kap 5§, döms för den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt. Uppsåt krävs för att bedöma om någon gör sig skyldig till brottet. Det bör också påpekas att när det gäller misshandelsbrotten kan samtycke vara grund för ansvarsfrihet. Men vid allvarliga skador ( som i detta fall) är huvudregeln att ansvarsfrihet inte inträder. Detta har behandlats i många rättsfall från högsta domstolen. Det är svårt att säga vem av dina kompisar som kommer att straffas för det som hände. Det kan vara den skadade som kommer att straffas om han hade uppsåt till misshandeln. Den andra kille var kanske då i nödvärn och måste försvara sig. Den skadade kan också gå fri från ansvar om han saknade uppsåtet. Den andra killen blir straffad istället om uppsåtet till brottet förelåg hos honom. Med tanke på skadans omfattning kan den andra killen även dömas för grov misshandel. Saknar gärningsmannen uppsåt då döms han för vållande till kroppsskada , eventuellt grovt vållande till kroppsskada eftersom skadan var betydande enligt 3 kap 8§ BrB. Du kan hitta BrB på http://www.lagen.nu/1962:700 Jag hoppas att jag har gett dig en överblick över misshandelsbrottet. Om du har flera frågor återkom gärna! Med vänliga hälsningar
Lan Le HuongRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo