FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt18/09/2006

Samäganderätt och hembud

En lantbruksfastighet samägs av 4 delägare genom ett gåvobrev. Gåvobrevet föreskriver hembudsplikt vid eventuell försäljning av andel. Kan en delägare då kräva offentlig auktion enligt lagen eller kommer en auktion att kunna hållas enbart mellan delägarna? Vilka alternativ är möjliga i de fall samägande inte kan fortsätta? Heder åt er hemsida!

Lawline svarar

Hej och tack! Vid samägande så gäller samäganderättslagen(1904:48 ) Normalt sett så kan en av delägarna vid ett samägande ansöka hos domstol om att fastigheten skall omhändertagas av god man för förvaltning för att sedan för gemensam räkning utbjudas på offentlig auktion i enlighet med samägL 6 §. Övriga delägare kan då begära anstånd med försäljningen om det finns synnerliga skäl. Detta är dock svårt att visa. Varje delägare förfogar fritt över sin andel, vilket innebär att en delägare kan sälja sin andel eller ge bort den som gåva. Samäganderättslagen är dock dispositiv och dess regler kan i sin helhet eller endast avseende en del avtalas bort så som har skett i erat fall. Ni har genom gåva erhållit andelar i fastigheten och gåvobrevet föreskriver hembudsplikt. Detta innebär således att de regler som jag har beskrivit här ovan om att varje delägare fritt förfogar över sin andel har avtalats bort. En hembudsklausul är ett erbjudande av köp av egendom till person som har förköpsrätt, detta innebär att den delägare som vill sälja sin andel först skall erbjuda övriga delägare att köpa andelen innan denna kan utbjudas på offentlig auktion. I många fall vid hembud så fastställs också priset för en andel eller andra regleringar avseende köpet i hembudsklausulen. Det kan således bli aktuellt med en intern budgivning mellan övriga delägare eller en likadelning dem emellan. Det är inte heller säkert att den delägare som vill sälja sin andel måste godta det belopp som ett hembud ger. Allt detta regleras vanligtvis i hembudsklausulen. Samäganderättslagen ( http://lagen.nu/1904:48_s.1)
Jenny LarseRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000