Omplacering av arbetstagare

Hej, Jag har arbetat 3 år på ett företag och är tillsvidareanställd. Nu vill min chef omplacera mig pga att hon hävdar att jag ej kommer klara av mina nya arbetsuppgifter som tillfallit tjänsten. Jag har utbildning för tjänsten men ingen yrkeserfarenhet. Jag har tidigare bett om att få gå en kurs för att komma in i arbetet. Jag har inte fått någon som helst hjälp från företaget att lära mig de nya arbetsuppgifterna. Kan företaget omplacera mig och istället anställa en ny person till min tjänst utan att ha ens försökt underlätta för mig att klara de nya arbetsuppgifterna? De har tidigare både muntligt och skriftligt lovat mig dessa arbetsuppgifter, det står tom inskrivet i mitt anställningsavtal. Tack för hjälpen!

Lawline svarar

Hej Att en arbetstagare har anställts för en viss typ av arbetsuppgifter hindrar inte att arbetsgivaren kan ålägga honom eller henne andra arbetsuppgifter. Utgångspunkten här är nämligen att en arbetsgivare har rätt att leda och fördela arbetet. Arbetsgivaren kan såväl tillfälligt som varaktigt förändra arbetsuppgifterna inom ramen för arbetstagarens anställning. Det finns inga lagregler som reglerar omplacering under pågående anställning utan de regler som gäller har utarbetats av Arbetsdomstolen (AD). Fråga är då vad som anses vara inom ramen för arbetstagarens anställning. Här måste man titta på vad parterna avtalat, i kollektivavtal och anställningsavtal. En arbetstagare är enligt AD’s praxis, den s.k _29/29 principen_, skyldig att utföra andra arbetsuppgifter om: 1)de nya arbetsuppgifterna omfattas av arbetstagarens kollektivavtal och 2)arbetstagaren har de allmänna yrkeskvalifikationer som krävs för de nya uppgifterna, Arbetsgivarens rätt att ändra arbetsuppgifterna kan emellertid begränsas genom att det i arbetstagarens anställningsavtal uttryckligen anges vilka arbetsuppgifter som åligger arbetstagaren. Detta är tyvärr sällsynt och en arbetstagares arbetsuppgifter bedöms oftast utifrån gällande kollektivavtal. Tyvärr anger inte ditt anställningsavtal dina arbetsuppgifter och frågan blir då hur de på annat sätt skriftligen angett dina arbetsuppgifter, dvs hur de har formulerat sig, avtalets form etc. när de lovat dig arbetsuppgifterna. Muntliga utfästelser och dess innehåll är i princip omöjliga att bevisa. Viktiga punkter när man bedömer om en omplacering är tillåten är alltså dina nya arbetsuppgifter och hur de förhåller sig till ditt anställningsavtal eller kollektivavtal samt om du har de allmänna yrkeskvalifikationer för att utföra de nya uppgifterna. Med vänliga hälsningar Martin Svensson
Martin SvenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo