FrågaARBETSRÄTTAnställningsformer12/03/2011

Möjligt att avbryta en provanställning i förtid

Hej, Jag är provanställd fram till den 4 april 2011 men har blivit erbjuden ett annat jobb. De vill nu veta min tillträdesdag/datum och önskar att jag börjar så snart som möjligt. Mitt företag har inget kollektivavtal och om jag har förstått det rätt,så har arbetsgivaren en skyldighet på 1 månad uppsägningstid mot arbetstagaren men arbetstagaren har ingen skyldighet mot arbetsgivaren då inget kollektivavtal finns. Detta skulle då innebära att jag skulle ha rätt att gå på dagen om jag skulle vilja. Är detta korrekt? Tacksam för snabb återkoppling. :)

Lawline svarar

Hej Enligt 6 § Lag (1982:80) om anställningsskydd kan en provanställning avbrytas under prövotiden, av både arbetsgivaren och arbetstagaren utan någon uppsägningstid, om inget annat har avtalats, se https://lagen.nu/1982:80#P6S1. (Arbetsgivaren ska dock meddela arbetstagaren om att provanställningen ska avbrytas två veckor i förväg, enligt 31 §. Om arbetstagaren är fackligt ansluten ska arbetsgivaren även varsla arbetstagarorganisationen. Reglerna i 31 § är endast ordningsföreskrifter, vilket medför att ett avbrott i provanställningen är giltigt även om arbetsgivaren inte följt dessa regler. I ett sådant fall blir arbetsgivaren dock skyldig att utge lön för dessa två veckor och ett allmänt skadestånd) En provanställning kan alltså avbrytas före prövotidens utgång om inte något annat har avtalats (6 §). Ett sådant avtalsvillkor framgår normalt av anställningskontraktet. Finns inget avtalat mellan dig och din arbetsgivare kan provanställningen således avbrytas närhelst du vill avbryta den. Med vänliga hälsningar
Mari-Helen SchöllinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?