FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt17/09/2006

Likhetsprincipen

Vad innebär likhetsprincipen? Jag är den enda boende i ett bostadsrättsområde som tvingas riva min altan.

Lawline svarar

Hej, Likhetsprincipen innebär att medlemmarna i en association, dvs. en förening, handels- eller aktiebolag, skall ha lika rätt och inte behandlas olika. Det sagda gäller dock i den utsträckning något annat inte stadgas i associationens författning (stadgar eller bolagsordning) eller i tillämplig lag. Enligt svensk rättspraxis (NJA 1977 s. 393) är det tillåtet att göra avsteg från likhetsprincipen när det är motiverat av sakliga skäl. I ditt fall måste en bedömning göras om rivningen av din altan kan motiveras som saklig. Finns det planer för exempelvis nybyggnad/nykonstruktion av gården som inte kan genomföras om din altan står kvar torde detta utgöra ett sakligt skäl. Med tanke på att du inte beskrivit omständigheterna mer utförligt är det dock svårt att ge ett definitivt svar på huruvida du behandlats på ett rättsstridigt sätt. Om du har fler funderingar är du välkommen att höra av dig igen. Vänlig hälsning
David LilloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000