FrågaKÖPRÄTTKöplagen12/03/2011

KöpL - Kräva omleverans efter misslyckade reparationer

Vårt företag har köpt en laserskrivare. Skrivaren använder vi för utskrift av fakturor. Redan från början fick vi problem. När skrivaren skrivit ut 10 fakturor slutar den att skriva. Om man väntar en timme skriver den på nytt ut några fakturor men sedan stannar den. Leverantören har försökt att reparera den fyra gånger under 14 dagar men inte lyckats. Vi skriver nu ut ca 100 fakturor om dagen med vanlig skrivmaskin. Kan vi kräva att få en ny skrivare? Hur många reparationer har en leverantör rätt att göra innan skrivaren måste bytas ut?

Lawline svarar

Hej, Avtal om köp av lös egendom näringsidkare emellan regleras i köplagen (KöpL) (http://lagen.nu/1990:931) . I 34 § 1 st. KöpL stadgas att köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen, om avhjälpandet kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. I stället för att avhjälpa felet får säljaren dock alltid företa omleverans. Enligt 34 § 2 st. får köparen kräva omleverans om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Inget hindrar dock köparen att kräva omleverans efter det att säljaren försökt avhjälpa felet utan att lyckas, om det kvarstående felet är väsentligt. Om inte säljaren inom skälig tid avhjälper felet eller levererar ny vara, eller om han misslyckas med att inom skälig tid utföra ett avhjälpande eller omleverans som begärts av köparen, har köparen rätt till prisavdrag enligt 37 § 1 st. KöpL. Du har även en rätt att enligt 39 § häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för dig, vilket det enligt min bedömning bör anses vara. För att häva köpet måste köparen begära hävning inom skälig tid efter det att säljaren misslyckats med att avhjälpa felet. För att kräva prisavdrag finns inget krav på särskild reklamation. Sammanfattningsvis är min bedömning att du nu efter flertalet misslyckade reparationsförsök bör kunna kräva en omleverans alternativt att häva köpet. Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo