Äktenskapsförord mellan makar

Jag och min sambo ska gifta oss. Den ene av oss har mycket större tillgångar än den andre. Vi har inga gemensamma barn, men vi har bägge barn från tidigare äktenskap. Vi vill att var och en av oss ska få behålla sitt vid en eventuell skilsmässa och vi vill skriva ett äktenskapsförord om det. Men vi vill att en annan sak ska gälla om den ene av oss avlider. Då vill vi att vi ska ärva varandra med med full äganderätt. Kan man skriva i äktenskapsförordet att en sak ska gälla vid skilsmässa och en annan vid dödsfall och sedan dessutom då skriva ett testamente? Kan ett av våra vuxna barn vara den som "bevittnar" och skriver under äktenskapsförordet?

Lawline svarar

Hej! Enligt 7 kap. 3 § äktenskapsbalken kan makar upprätta ett äktenskapsförord som bestämmer att viss egendom ska vara dennes enskilda egendom. Om egendomen är att betrakta som enskild egendom så ingår den inte i en eventuell bodelning. Det är dock inte möjligt att avtala om att egendomen ska vara enskild vid äktenskapsskillnad, medan den ska vara giftorättsgods vid dödsfall. Ni kan alltså skriva ett äktenskapsförord som säger att er egendom ska vara enskild egendom. Men ni måste komplettera det med ett testamente om att ni vill att den efterlevande maken ska ärva den andre med full äganderätt. För utan testamente ärver man varandra med fri förfoganderätt. Tänk dock på att särkullbarnen har rätt att få ut sin laglott vid första makens död oavsett om ni upprättat något testamente eller inte. Beträffande bevittning av äktenskapsförord har det tagits bort och det krävs således ingen bevittning längre. Du hittar äktenskapsbalken här https://lagen.nu/1987:230 Vänliga hälsningar
Oscar SundholmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning