Om uppsägningstid

Min son har blivit uppsagd pga arbetsbrist. Han fick en provanställning i Sthlm på 6 mån 1/10-08, och trots begäran så har inget nytt avtal skrivits. Anställningen torde ju då automatiskt ha övergått i en tillsvidareanställning. Han har alltså jobbat hos arbetsgivaren över 2 år. När han fick brev om uppsägming har man dock endast beaktat 1 mån uppsägning, vilket med anledning av anställningstiden och LAS då borde varit 2 mån. De har inte fått vara fack.ansl. så han är inte med i ngt fack. Han har meddelat arbetsgivaren sin syn på saken men inte fått någon reaktion. Hur kan han förfara? Är det endast enskilt processande i domstol som gäller, eller vart kan han vända sig?

Lawline svarar

Hej Ingrid! Precis som du skriver i din fråga är huvudregeln att LAS är den lag som reglerar anställningsförhållanden. Bestämmelserna i LAS kan endast avtalas bort om det sker mellan arbetsgivaren och en arbetstagarorganisation. Du skriver att din son inte har fått vara fackansluten. Om det skulle vara så att din sons arbetsgivare ändå har skrivit på ett kollektivavtal med en arbetstagarorganisation kan vissa avvikelser från LAS ha gjorts i detta avtal. Dessa avvikelser kan gälla din son trots att han inte är med i något fackförbund, (LAS 2§ sista stycket). Jag vill att du ska vara medveten om att jag utgår ifrån att din son inte omfattas av något kollektivavtal när jag besvarar din fråga. En anställning gäller tills vidare om inget annat har avtalats(LAS 4§). Precis som du skriver övergick din sons provanställning därför automatiskt i en tillsvidareanställning vid provanställningens utgång(LAS 6§). Visserligen var din sons arbetsgivare skyldig att lämna skriftlig information om anställningen, (LAS 6c§), men att arbetsgivaren inte gjorde det innebär ingenting för anställningsavtalet i sig. Anställningsavtal gäller även om de är muntliga. Alltså är din son tillsvidareanställd på företaget. Precis som du skriver har din son rätt till två månaders uppsägningstid om hans sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren är längre än två år(LAS 11§). Det framgår inte av din fråga när din son först fick besked om uppsägningen. Huvudregeln är att besked om uppsägningen ska ges till arbetstagaren personligen. Om detta inte är skäligt ska uppsägningen skickas i ett rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress(LAS 10 § st 1). Uppsägningen ska anses ske när arbetstagaren får del av den. Om din son fick del av uppsägningen först då han fick brevet, ska uppsägningstiden alltså räknas från det datumet. Om han informerades om uppsägningen personligen innan han fick brevet, ska uppsägningstiden räknas från det datumet han först blev informerad. Om en arbetsgivare inte följer bestämmelserna som uppsägningstid i LAS blir han skadeståndsskyldig mot arbetstagaren(LAS 38 §). Efter fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs förlorar arbetstagaren sin rätt att väcka talan mot arbetsgivaren(LAS 42). Visserligen räcker det att arbetstagaren påpekar sitt anspråk för arbetsgivaren för att preskriptionen ska brytas, men det är då arbetstagaren som har bevisbördan för att han har påtalat detta på ett tillräckligt tydligt sätt. Du skriver att din son har ”meddelat arbetsgivaren sin syn på saken”. Det är svårt för mig att bedöma om det är en tillräckligt detaljerad underrättelse till arbetsgivaren för att preskriptionen ska brytas. Därför är det bra om din son väcker talan så fort som möjligt. Eftersom din son inte är fackligt ansluten ska han väcka talan mot arbetsgivaren vid en tingsrätt.
Jenny GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo