Fri bevisföring och stödbevisning

2011-03-06 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej Jag undrar om en hotmail-växling mellan den som utfört våldtäkten och mamman till den våldtagna 18-åriga dottern går att använda som stödbevisning vid en ev rättegång. Mannen som utförde våldtäkten är en nära släkting.I mailen tillstår mannen att han haft samlag med kvinnan då de båda varit onyktra. Kvinnan blev drogad och utnyttjades sexuellt utan att kunna freda sig, var inte hela tiden vid medvetande. Samtliga mail finns sparade.
SVAR
I den svenska processrätten gäller principen om fri bevisföring, enl. 35 kap 1 § Rättegångsbalken (se här). Denna princip innebär att parterna i ett mål som regel är fria att lägga fram vilka bevis de vill. Enligt principen om fri bevisvärdering, som även den finns i 35 kap 1 § RB, så är domstolen skyldig att beakta den bevisning som läggs fram i processen. Det innebär i princip att domaren fritt kan värdera bevisningens styrka och värde (med vägledning i praxis och förarbeten). Vilken tyngd och betydelse viss bevisning som förs in i målet får, kan därmed variera när den värderas av domstolen och adderas till övrig bevisning.

Enligt 35 kap. 7 § RB kan domstolen dock avvisa bevisning som en part vill föra in i processen. Det innebär att just dessa bevis överhuvudtaget inte får läggas fram i en rättegången. Domstolen kan enligt denna regel avvisa t.ex. onödigt kostsam bevisning eller bevisning som uppenbart skulle bli utan verkan eller inte behövs. Domstolen tillämpar dock denna bestämmelse restriktivt.

I brottmål och kanske framför allt i sexualbrottmål har stödbevisning ofta ansetts vara en viktig del i domstolens bedömning. I en sammanställning av domstolarnas bevisvärdering i sexualbrottmål som utfördes av överåklagare år 2007 Lisbeth Johansson, menade hon att det var vanligt att offrets uppgifter sällan räcker till en fällande dom och att det i sådana fall är mycket viktigt med stödbevisning som styrker målsägandens berättelse.

Med Vänliga Hälsningar
Angelica Hage
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (404)
2022-01-24 Varför dömdes inte personen trots att bevis fanns?
2022-01-17 Kan man bli dömd för ett brott om man erkänner efter att domen vunnit laga kraft?
2021-12-16 Bevisbörda vid styrkande av om något är en gåva
2021-12-12 Olagligt / otillbörligt anskaffade bevis

Alla besvarade frågor (98676)