Fri bevisföring och stödbevisning

Hej Jag undrar om en hotmail-växling mellan den som utfört våldtäkten och mamman till den våldtagna 18-åriga dottern går att använda som stödbevisning vid en ev rättegång. Mannen som utförde våldtäkten är en nära släkting.I mailen tillstår mannen att han haft samlag med kvinnan då de båda varit onyktra. Kvinnan blev drogad och utnyttjades sexuellt utan att kunna freda sig, var inte hela tiden vid medvetande. Samtliga mail finns sparade.

Lawline svarar

I den svenska processrätten gäller principen om fri bevisföring, enl. 35 kap 1 § Rättegångsbalken (se https://lagen.nu/1942:740#A3). Denna princip innebär att parterna i ett mål som regel är fria att lägga fram vilka bevis de vill. Enligt principen om fri bevisvärdering, som även den finns i 35 kap 1 § RB, så är domstolen skyldig att beakta den bevisning som läggs fram i processen. Det innebär i princip att domaren fritt kan värdera bevisningens styrka och värde (med vägledning i praxis och förarbeten). Vilken tyngd och betydelse viss bevisning som förs in i målet får, kan därmed variera när den värderas av domstolen och adderas till övrig bevisning. Enligt 35 kap. 7 § RB kan domstolen dock avvisa bevisning som en part vill föra in i processen. Det innebär att just dessa bevis överhuvudtaget inte får läggas fram i en rättegången. Domstolen kan enligt denna regel avvisa t.ex. onödigt kostsam bevisning eller bevisning som uppenbart skulle bli utan verkan eller inte behövs. Domstolen tillämpar dock denna bestämmelse restriktivt. I brottmål och kanske framför allt i sexualbrottmål har stödbevisning ofta ansetts vara en viktig del i domstolens bedömning. I en sammanställning av domstolarnas bevisvärdering i sexualbrottmål som utfördes av överåklagare år 2007 Lisbeth Johansson, menade hon att det var vanligt att offrets uppgifter sällan räcker till en fällande dom och att det i sådana fall är mycket viktigt med stödbevisning som styrker målsägandens berättelse. Med Vänliga Hälsningar
Angelica HageRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo