Kan man avsluta en anställning innan uppsägningstidens slut?

Hej Jag sagt upp mig, med sista arbetsdag 31/3. Men jag orkar helt enkelt inte vara kvar längre, och har nytt jobb direkt ändå. Jag har en hel del arbetsmiljöproblem på mitt jobb med spännband och lyftredskap som ej bytas. Lastbil som läcker motorolja, ej servas och söndrig A/C. Min frågeställning handlar om enligt Las § 4, kan tolkas som att arbetsgivaren i väsentlig mån brutit mot avtal/regler, och att jag därmed kan avsäga mig min anställning med omedelbar verkan. Vidare har jag inte kunnat få klarhet i vad som kan hända med månadens intjänade lön och mina 5 semesterveckor. Kan arbetsgivaren låta den ersättningen brinna inne? Jag antar att om jag får "rätt" enligt facket (eller vem det är som beslutar) kommer jag få ut pengarna. Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Det framgår inte om det finns kollektivavtal mellan dig och din arbetsgivare. Reglerna om uppsägningstider är semi-dispositiva, vilket betyder att det som anges i ett kollektivavtal går före reglerna i LAS. Gällande 4 § 3 st LAS får du som arbetstagare frånträda din tjänst tidigare än avtalat om arbetsgivaren väsentligt bryter mot sina åligganden. Detta handlar dock exempelvis om att arbetsgivaren dröjer med att betala ut lön under en inte obetydlig tid eller undanhåller arbetsuppgifter från dig som arbetstagare. Det är därför tveksamt om problem med arbetsmiljön är en godtagbar anledning att frånträda anställningen tidigare än avtalat, såvida det inte är hälsofarligt. Om du som arbetstagare skulle bryta mot uppsägningstiderna som anges i 11 § LAS kan skadeståndsskyldighet enligt 38 § LAS aktualiseras. Om du har blivit uppsagd kan du försöka komma överens med din arbetsgivare om arbetsbefrielse, vilket betyder att du inte behöver arbeta under uppsägningstiden men fortfarande ha bibehållen lön. Arbetsgivaren får dock avräkna inkomst som du får från annat arbete under denna period. Arbetsbefrielse är ingen rättighet men kan ibland vara det bästa för båda parter. Lön skall av arbetsgivaren utbetalas även under uppsägningstiden, förutsatt att du står till arbetsgivarens förfogande under denna tid. Du har rätt att få semesterersättning enligt 28 § semesterlagen för de fem semesterveckorna som inte utnyttjats. Arbetsgivaren kan alltså inte låta intjänad lön och semester ”brinna inne”. Om du är medlem i en facklig organisation rekommenderar jag att även ta kontakt med dem för mer information gällande ditt specifika fall. Vänliga hälsningar,
Sophie Andersson WetterwikRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”