FrågaKÖPRÄTTKöplagen28/02/2011

Kvittning av fordran

Hej Utfärdade ett skuldebrev via mitt företag för att köpa en maskin för 50' från en grossist. Det uppstår fel på maskinen, har fortfarande garantin och kostar 10' kr för reparationen. Nu vill de att jag ska betala hela skulden, kan jag invända på ngt sätt att betala mindre med hänseende på reparationskostnaden.

Lawline svarar

Hej! Eftersom ingenting i din fråga antyder att köpet som sådant skulle vara förknippat med någon form av ogiltighet berör jag inte den saken. Vad gäller möjligheten att få betala mindre kan följande sägas; Ditt anspråk om 10.000:- utgör i sig en fordran som du har gentemot försäljaren. Detta förutsätter att reparationen faller under säljarens felansvar vilket i detta fall står att finna i 32§ och 34§ Köplagen då du införskaffat maskinen i egenskap av näringsidkare, se 1§ Köplagen. Med hänsyn tagen till garantin så förefaller detta troligt men saken är svår att bedöma utan mer information. Förutsatt att säljaren skall stå ansvaret för felet så finns det en möjlighet att kvitta din fordran (motfordran) om 10.000:- mot försäljarens krav om 50.000:- (huvudfordran) och på så vis endast behöva betala 40.000:-. För att kvittning skall vara möjlig måste följande förutsättningar (de s.k allmänna kvittningsförutsättningarna) vara uppfyllda: 1. Motfordran skall vara gällande, dvs. kunna indrivas vid domstol. 2. Motfordran skall vara mätbar med huvudfordran, den skall avse samma myckenhet (i ert fall pengar) 3. Motfordran måste vara förfallen till betalning (då ni troligtvis inte avtalat om förfallotid så är försäljaren skyldig att betala vid anfordran, se 5§ Skuldebrevslagen) 4. Motfordran och huvudfordran skall enligt huvudregeln vara ömsesidiga, dvs. gälla samma parter. 5. Huvudfordrans karaktär får inte utesluta kvittning. Köplagen finner du här: https://lagen.nu/1990:931 Skuldebrevslagen finner du här: https://lagen.nu/1936:81 Vänligen,
Fredrik MandelholmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”